Lidgeld 2023

Ook voor het jaar 2023 blijft het lidgeld behouden op 10 euro voor het eerste lid van een gezin en 2,50 euro voor bijkomende leden van het gezin.
Hernieuw uw lidgeld door het bedrag te storten op onze rekening BE09 2930 1350 2657 met vermelding lidgeld 2023 en uw naam.

Binnenkort krijgen al onze leden/fokkers terug een nieuw aanvraagformulier voor de fokkerskaart 2023 in de bus.
Het VIVFN vraagt om op het formulier het aantal fokdieren op de juiste wijze in te vullen. Want niet juist is spijtig genoeg niet in het fokkersboek...

Aarzel niet om ons te contacteren als u als lid of beginnend fokker een vraag hierover hebt.

Bedankt alvast dat u ook dit jaar bij ons wil blijven.

Tot slot wensen we jullie vanwege het ganse bestuur een gelukkig en gezond 2023!

13/01/2023

Huldiging bestuursleden (zie ook artikel Het Nieuwsblad)

Op ons clubfeest van 19/11/22 werden enkele bestuursleden gehuldigd.
Ondervoorzitter Maurits Van Bogaert is 50 jaar lid van de club waarvan 40 jaar als bestuurslid.
Secretaris Johan Van Lierop en clubdierenarts Filip Boel zijn beiden 15 jaar bestuurslid.

Een uitgebreid artikel geschreven door onze voorzitter Hubert Smet verscheen recentelijk in ons driemaandelijks clubblad. U kan dit lezen via onderstaande afbeeldingen:

Er verscheen ook een artikel hierover in Het Nieuwsblad (klik hier).

13/01/2023