Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn er momenteel geen komende activiteiten.
Vanaf er weer activiteiten mogelijk zijn zal u hier of via ons clubblad alle informatie kunnen raadplegen.