Brakel

De Brakel is één van de oudste Belgische kippenrassen waar reeds in de 14de eeuw melding van gemaakt werd in de regio van Brakel.
Deze kip vond je vroeger terug op vele boerderijen en is een gehard ras.
Verder is het ras ook actief en goed vliegend en van nature uit eerder schuw.
Speciaal aan de meestvoorkomende kleurslagen is de unieke bandtekening waardoor ze een aantrekkelijke verschijning zijn.
De kam bevat donker pigment en valt van de hennen om terwijl de hanen net een rechtopstaande kam hebben.
De leg is goed met 150 tot 180 witte eieren per jaar, het ras is vroegrijp en de hennen zijn zelden broeds, tevens heeft het ook goede vleeskwaliteiten.
De ringmaat van de haan is 18 mm en van de hen 16 mm.
Er zijn vele erkende kleurslagen van het ras: zilver, goud, citroen, goud witgeband, wit, zwart, blauw, zilver blauwgeband, zilver witgeband, citroen witgeband.
Het ras komt ook in voor in kriel.

*Volgende rassen zijn verwant aan de Brakel: Zottegems hoen, Zingems Leghoen, hoen van de Zwalmvallei.

Al deze bovenstaande eigenschappen maken van de Brakel een ideale hobbykip!

Zingems leghoen

Het Zingems leghoen is één van de recentste rassen gecreëerd door dhr. Dion Delaporte uit Zingem en werd erkend als ras in 1985, ontstaan uit een kruising van de Goudbrakel en Rhode Island Red met hieraan verwante bruine legkippen.
Eigen aan het ras is dat ook bij de hen de kam rechtopstaand is en de bij de bandtekening de bruine banden ongeveer even breed zijn dan de zwarte banden.
Hierdoor onderscheiden ze zich van de Goudbrakel samen met dat door de inbreng van de Rhode Island Red de grondkleur eerder roodbruin is, forser gebouwd is, de eieren crèmekleurig zijn en het ras rustiger (maar gehard) is.
Bij de hanen valt het verschil nog sneller op door hun egale borstkleur.
Het is een middelmatig actief ras met tamelijke vliegcapaciteiten dat mits voldoende aandacht nog betrekkelijk vertrouwd kan worden.
De leg is goed tot zeer goed met 200 à 220 crèmekleurige eieren per jaar, het ras is vroegrijp en de hennen zijn zelden broeds.
De ringmaat van de haan is 20 mm en van de hen 18 mm.
Het ras is zeldzaam.

Uniek aan de kuikens is dat ze er allemaal verschillend uitzien (foto volgt).

Mechels hoen

Ontstaan eind negentiende eeuw in de streek tussen Mechelen en Dendermonde uit kruisingen tussen koekoekkleurige landhoenders en Aziatische reuzenrassen, de Vlaanderse koekoek is een directe voorouder van dit ras.
Het is één van de zwaarste (meer dan 5kg) vleesrassen ter wereld en werd massaal gekweekt voor de Brusselse markt en gold als de beste vleeskip aller tijden.
Typisch aan dit ras is dus vooral het gewicht en de bevedering op de poten en tenen, met dit laatste onderscheid het zich van de Vlaanderse koekoek.
Het is een rustig ras met een vertrouwelijk karakter.
Ondanks hun gewicht is de leg nog betrekkelijk goed.
Het bestaat in meerdere kleurslagen maar de meest typische is zonder enige twijfel koekoek, vandaar ook de vaak gebruikte benaming ‘Mechelse koekoek’.
Er bestaat ook nog een verwant ras aan het Mechels hoen, de Mechelse kalkoenkop.
Deze is nog iets zwaarder, heeft een erwtenkam en een sterk ontwikkelde keelwam.
De ringmaat van de haan is 27 mm en van de hen 24 mm.
Het ras bestaat ook in kriel.
De kuikens van het ras zijn autoseksend.

*Op de tweede foto ziet u de Mechelse kalkoenkop.

Bovenstaande rassen zijn slechts een beperkte selectie, voor een complete lijst van alle erkende Belgische rassen verwijzen we u graag naar de website van de landsbond van fokkers van neerhofdieren.