Doelstelling van de vereniging:

 1. Bekend maken van alle kleinveerassen bij elk publiek. Met bijzondere aandacht voor de Belgische en onze Wase rassen.
 2. Aanmoedigen en bevorderen van het fokken van verschillende rassen konijnen & cavia's, hoenders & krielen, duiven, park- & watervogels.
 3. Streven naar de instandhouding en veredeling van de Belgische en in het bijzonder de Wase rassen.
 4. Verdedigen van de belangen van onze leden/fokkers.

Activiteiten & diensten voor onze leden:

 1. Een gratis driemaandelijks tijdschrift voor onze leden, met allerlei nuttige informatie over kleinvee in het algemeen.
 2. Mogelijkheid tot gratis adverteren in ons clubblad.
 3. Mogelijkheid tot bestellen van officiële merktekens en/of ringen voor uw dieren, alsook het officieel laten merken van uw konijnen (zie bij bestuursleden).
 4. Ledenvergaderingen met voordrachten over diverse onderwerpen alsook het organiseren van activiteiten zoals bv. een jaarlijkse quiz en fietstocht, deze worden steeds ook aangekondigd in ons clubblad.  
 5. Gezamenlijk transport in clubverband van uw dieren naar grote tentoonstellingen zoals o.a. de Nationale wedstrijden.
 6. Organisatie van en deelname aan promotie-tentoonstellingen.
 7. Jaarlijks een grandioos clubfeest, waar iedereen welkom is.
 8. Mogelijkheid tot het aanvragen van een fokkerskaart, welke u nodig heeft indien u met uw dieren aan een tentoonstelling wenst deel te nemen. 
 9. Een aanvraagformulier vindt u onder "Formulieren om af te drukken". U vindt er ook het reglement.