2023 bracht voor Het Wase Neerhof een nieuwe uitnodiging.
Dit keer werden we gevraagd voor Erfgoeddag te Sint-Niklaas op zondag 23/04/2023.
Het thema dit jaar was ‘beestig’ dus gingen we er met plezier op in om ons geliefde kleinvee nog
eens in de kijker te kunnen plaatsen in onze thuisstad.
Het vond plaats in het Mercatorpark te Sint-Niklaas, gelegen tussen de Zamanstraat en Zwijgershoek.