Kalender tentoonstellingen Vlaanderen 2023

In onze rubriek 'formulieren' werd de tentoonstellingskalender 2023 Vlaanderen toegevoegd als te downloaden bestand.

U kan onder deze rubriek ook steeds het meest recente aanvraagformulier fokkerskaart (nodig voor tentoonstellingen) terugvinden.

02/09/2023

Uitbraak vogelgriep

In het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren is vogelgriep vastgesteld.
U kan via verschillende nieuwssites zoals onder andere VRT het artikel raadplegen.

Eerder werd er ook al vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Baardegem bij Aalst (klik hier).
Hierdoor kwam er een ophokplicht in de regio Groot-Aalst die intussen gelukkig weer opgegeven is.

Ook aan het Donkmeer in Berlare waren er reeds uitbraken.

Voor de meest recente info verwijzen we u steeds graag door naar de website van het FAVV.

18/04/2023

Lidgeld 2023

Ook voor het jaar 2023 blijft het lidgeld behouden op 10 euro voor het eerste lid van een gezin en 2,50 euro voor bijkomende leden van het gezin.
Hernieuw uw lidgeld door het bedrag te storten op onze rekening BE09 2930 1350 2657 met vermelding lidgeld 2023 en uw naam.

Binnenkort krijgen al onze leden/fokkers terug een nieuw aanvraagformulier voor de fokkerskaart 2023 in de bus.
Het VIVFN vraagt om op het formulier het aantal fokdieren op de juiste wijze in te vullen. Want niet juist is spijtig genoeg niet in het fokkersboek...

Aarzel niet om ons te contacteren als u als lid of beginnend fokker een vraag hierover hebt.

Bedankt alvast dat u ook dit jaar bij ons wil blijven.

Tot slot wensen we jullie vanwege het ganse bestuur een gelukkig en gezond 2023!

13/01/2023

Huldiging bestuursleden (zie ook artikel Het Nieuwsblad)

Op ons clubfeest van 19/11/22 werden enkele bestuursleden gehuldigd.
Ondervoorzitter Maurits Van Bogaert is 50 jaar lid van de club waarvan 40 jaar als bestuurslid.
Secretaris Johan Van Lierop en clubdierenarts Filip Boel zijn beiden 15 jaar bestuurslid.

Een uitgebreid artikel geschreven door onze voorzitter Hubert Smet verscheen recentelijk in ons driemaandelijks clubblad. U kan dit lezen via onderstaande afbeeldingen:

Er verscheen ook een artikel hierover in Het Nieuwsblad (klik hier).

13/01/2023