Het Wase Kleinveeblad

° Ons gratis driemaandelijks tijdschrift voor onze leden.
° Een bron aan informatie voor elke kleinveeliefhebber.
° Voor een gratis proefexemplaar stuur u naam en adres naar ons secretariaat.

Volgende formulieren kan u vinden op de website van het Vlaams Verbond:

° Bestelformulieren merktekens konijnen en cavia's: http://www.vivfn.be/neerhofdieren/ringen_en_merktekens/merktekens

° Bestelformulieren ringen hoenders, park- en watervogels: http://www.vivfn.be/neerhofdieren/ringen_en_merktekens/ringen

° Aanvraagformulier fokkerskaart (te sturen naar het secretariaat van uw vereniging): http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/G-07-Aanvraagformulier_fokkerskaart.pdf

° Vaccinatie-attest hoenders: http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Attest%20hoenders%20NL.pdf

° Vaccinatie-attest konijnen: http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Attest%20konijn%20NL.pdf

° Vaccinatie-attest duiven: http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Attest%20duiven%20NL.pdf

° Kalender tentoonstellingen: http://www.neerhofdieren.be/VIVFN/Kalender.pdf

° Aankoop fokkersboek (bron van informatie met o.a. alle contactgegevens van fokkers per ras/diersoort): http://www.vivfn.be/drukwerk/fokkersboek

Voor alle andere drukwerk, boeken, standaarden, posters,... van neerhofdieren verwijzen we u graag door naar de pagina van het Vlaams Verbond.